V pričakovanju Škofjeloškega pasijona

Konec marca bo v Stari Loki potekal Pasijonski večer, ki ima letos naslov V pričakovanju Škofjeloškega pasijona, povezal pa bo pasijonce iz Stare Loke ter Poljanske in Selške doline.

Vir: Loški glas, torek, 28. februarja 2023, Vilma Stanovnik

 

Staroločani so se lani odločili, da oživijo prizor Glej, človek iz uprizoritve leta 2015. / Foto: arhiv organizatorjev

Škofja Loka – Škofja Loka je pasijonsko mesto. Po ulicah in trgih se je že pred tristo leti na veliki petek ob treh popoldan vila loška spokorna procesija, ki jo poznamo kot Škofjeloški pasijon. Iz tega časa je ohranjeno prvo slovensko dramsko besedilo – režijska knjiga pasijonske procesije, ki jo je napisal kapucin p. Romuald Štandreški. Med številnimi sodelujočimi kraji je že tedaj pomembno mesto pripadalo pražupniji Stara Loka. Tudi v sodobnem času je Stara Loka močno prisotna pri vseh uprizoritvah Škofjeloškega pasijona od leta 1999 dalje. A ne le to. V letih, ko se Škofjeloški pasijon ne uprizarja, pasijonci v Stari Loki pripravljajo različne dogodke. Posebno mesto med temi dogodki imajo Pasijonski večeri v Stari Loki. Od leta 2012 potekajo v obliki literarno-glasbenih recitalov s pasijonsko tematiko. Ko je odpadla jubilejna uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 2021 in ko uprizoritve ni bilo na sporedu niti lani, so se Staroločani odločili, da oživijo prizor Glej, človek (Ecce Homo) iz uprizoritve leta 2015. Na pomoč jim je priskočil režiser Marjan Kokalj, odziv sodelujočih in obiskovalcev pa je pokazal, da pasijon združuje, povezuje in navdihuje vse generacije.

Letos bo kar osem prizorov

»Ljudje želijo sodelovati, imajo ideje, zato je spontano prišlo do priprav na letošnjo uprizoritev osmih izbranih prizorov Škofjeloškega pasijona. Gre za velik projekt, v katerem bo sodelovalo več kot sto prostovoljcev, ki so v prostem času ob številnih družinskih in službenih dejavnostih pripravljeni stopiti skupaj in narediti nekaj lepega za širšo skupnost. Pasijonski veter je tokrat zavel tudi v Poljansko in Selško dolino, zato se pasijoncem iz Stare Loke pridružujejo še pasijonci iz Poljan in Železnikov. Tudi tokrat pasijoncem z režijo in scenarijem pomaga Marjan Kokalj. V pripravo dogodka bo vloženega veliko truda in prostovoljnega dela, posebne izzive pa prinašajo tehnične in organizacijske priprave,« je pojasnila pobudnica in koordinatorica letošnjih uprizoritev Urška Florjančič.

Tudi tokrat pasijoncem z režijo in scenarijem pomaga Marjan Kokalj. V pripravo dogodka bo vloženega veliko truda in prostovoljnega dela, posebne izzive pa prinašajo tehnične in organizacijske priprave.

Pasijonski večer 2023 v Stari Loki, ki nosi naslov V pričakovanju Škofjeloškega pasijona, bo na sporedu v petek, 31. marca, ob 19.45. Potekal bo na treh prizoriščih: pred cerkvijo sv. Jurija v Stari Loki, pred stavbo nekdanje dekanije ob cerkvi in na stranskem balkonu Vrtca Sončni žarek, kot procesija nastopajočih in obiskovalcev. Dogodek se bo sklenil v cerkvi.

Živahno pasijonsko dogajanje

»Zadnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona je bila leta 2015. Na tem mestu spodbujamo Občino Škofja Loka in občinske svetnike, da sprejmejo ustrezne dokumente in začnejo postopke za čimprejšnjo ponovno uprizoritev. Škofjeloški pasijon je vendarle umeščen na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, kar nam vsem nalaga veliko odgovornost za to, da to dragoceno dediščino prenesemo na mlajše rodove. Omogočimo mlajšim generacijam, da se že v rosnih letih srečajo s Škofjeloškim pasijonom in v njem sodelujejo. Znameniti pasijon v Oberammergauu je bil leta 2020 zaradi covida prestavljen na leto 2022. Lansko leto so ga uspešno izpeljali z več kot 450.000 obiskovalci. Z enako zagnanostjo so pasijone izvedli tudi v številnih drugih evropskih mestih. Vseslovensko gibanje pasijoncev Pasijonski veter – Ventus Passionis združuje in povezuje slovenske pasijonce iz različnih krajev Slovenije in tudi izven meja. V gibanju Pasijonski veter smo veseli, da je letošnji Pasijonski večer v Stari Loki povezal pasijonce iz Stare Loke z igralskimi skupinami iz dveh sosednjih občin. Živahno pasijonsko dogajanje v postnem času na Loškem bo dopolnilo še gostovanje mladih pasijoncev iz Štepanje vasi v Škofji Loki in v Selcih v mesecu aprilu,« je povedala koordinatorica Pasijonskega vetra, gibanje slovenskih pasijoncev, Andreja Megušar.

Prispevki:

Jože Šenk Prispeval: