BOŽIČNO VOŠČILO JOSEFA LANGA

JOSEF LANG, generalni sekretar združenja Europassion[1]

 

Dragi pasijonci,

Leto 2021 se bliža koncu, COVID-19 pa še vedno močno posega v življenje naše skupnosti.

V tem času pasijonskih iger ni bilo mogoče uprizoriti ali pa v zelo omejenem obsegu. Že leta 2020 je bil odpovedan kongres Europassiona v Tirschenreuthu, letos še v Škofji Loki. V teh dveh letih smo morali delati brez številnih medsebojnih srečanj.

Upanje, da je COVID-19 začasen pojav, se ni izpolnilo. Verjetno bomo morali z virusom živeti tudi v naslednjih letih. Vendar pa lahko virus obvladamo s svojim vedenjem in ravnanjem. Vsi smo poklicani, da sprejmemo ta izziv.

Prav tako, in še posebej v teh časih, se je potrebno usmeriti v osrednje krščansko sporočilo »Ljubi svojega bližnjega«.

Zaupajmo v tistega, katerega rojstvo praznujemo ob Božiču!

V tem duhu nam vsem želim vesel Božič in Božji blagoslov za novo leto, ki nam bo, upajmo, prineslo več »normalnosti« in po dolgi abstinenci spet človeška srečanja, najprej v Esparregueri med kongresom EUROPASSION 2022.

Josef Lang

generalni sekretar

 

 

CHRISTMAS GREETING FROM JOSEF LANG

Dear Passion Play friends,

The year 2021 is coming to the end, and COVID-19 still determines our togetherness.

Performances of the Passion Play were either not possible at all, or only in a very limited way. After Tirschenreuth in 2020, the congress of EUROPASSION in Skofia Loka also had to be cancelled. We had to do without many human encounters in the course of these 2 years.

The hope that COVID-19 is a temporary phenomenon has not been fulfilled. Probably we will have to live with the virus also in the next years. However, we can get the virus under control through our behavior and our handling of it. We are all called upon to accept this challenge.

Also, and especially in these times, orientation on the central Christian message “Love your neighbor” is necessary.

Let us trust in the one whose birth we celebrate at Christmas!

In this sense, I wish us all a Merry Christmas and God’s blessing for the New Year, which will hopefully bring us mor “normality” and, after a long abstinence, again human encounters, first in Esparreguera during the congress of EUROPASSION 2022.

Josef Lang, Secretary General

[1] Pasijonski veter je član evropskega združenja pasijonskih mest EUROPASSION.

Prispevki:

Jože Šenk Prispeval: